Maturanti 2015

oddelek A

Šolsko leto 2014/2015
Dijaki 4. a razreda v šolskem letu 2014/2015
Razredničarka: Tjaša Novak Lavriša

Sara Ban Virant, Matic Bartol, Sara Cukor, Janez Češarek, Gašper Čuk, Miha Gašperin, Domen Govekar, Veronika Grad, Irena Ileršič, Anže Javornik, Vesna Jereb, Alenka Katrašnik, Ana Kepic, Lucijan Kvar, Anže Marinko, Marko Okršlar, Metod Orešnik, Anja Peterman, Jan Ponikvar, Anamarija Rupnik, Natalija Selšek, Tina Slatnar, Tomaž Stojc, Urban Strle, Lucija Šerjak, Žiga Trojer, Nejc Valič, Tadeja Vidmar, Peter Žust

Šolsko leto 2013/2014
Gimnazija Želimlje - 3. a v šolskem letu 2013/14
Razredničarka: Tjaša Novak Lavriša

Šolsko leto 2012/2013
Gimnazija Želimlje - 2. a v šolskem letu 2012/13
Razredničarka: Tjaša Novak Lavriša

Šolsko leto 2011/2012
Gimnazija Želimlje - 1. a v šolskem letu 2011/12
Razredničarka: Tjaša Novak Lavriša

 

oddelek B

Šolsko leto 2014/2015
Dijaki 4. b razreda v šolskem letu 2014/2015
Razredničarka: mag. Julijana Mary Dolenšek Vode

Tadej Aleš, Neža Banko, Nadja Benedičič, Sabina Berus, Monika Božič, Andrej Čuk, Ida Gornik, Anže Gregorc, Eva Indihar, Nadja Klemenčič, Neža Kokalj, Eva Kramar, Jan Lovšin, Gašper Mihelič, Matija Mulej, Miha Nagode, Jože Oblak, Žan Oražem, Regina Polc, Špela Polc, Izidor Simončič, Aljoša Spindler, Zala Tolar, Klemen Trdan, Ana M. Udovič, Suzana Voštić, Karmen Vrenko, Monika Zaviršek, Katja Zof

Šolsko leto 2013/2014
Gimnazija Želimlje - 3. b v šolskem letu 2013/14
Razredničarka: mag. Julijana Mary Dolenšek Vode

Šolsko leto 2012/2013
Gimnazija Želimlje - 2. b v šolskem letu 2012/13
Razredničarka: mag. Julijana Mary Dolenšek Vode

Šolsko leto 2011/2012
Gimnazija Želimlje - 1. b v šolskem letu 2011/12
Razredničarka: mag. Julijana Mary Dolenšek Vode