Dijaki 2018/2019

1. a

Razredničarka: Tina Šlajpah
1a

Anej Anžič, Matjaž Bregar, Kristina Čepon, Ema Čop, Mojca Dolenc, Meta Drobnič, Neža Dulc, Ruben Furlan , Erik Robert Gačnik, Kaya Gačnik, Neža Govekar, Nika Hren, Vojko Hysz, Katarina Jereb, Lovro Jereb, Gregor Kavčič, Klemen Kavčnik, Beno Krnc, Marta Lajevec, Klara Levec, Maja Levstek, Lina Lukan Lapornik, Gašper Mali, Andrej Merše, Svit Pekle Golež, Favstina Plavčak, Miha Rovtar, Andraž Snedec, Matic Snoj, Klara Štukelj, Nika Valič, Manca Vertačnik

1. b

Razredničarka: Jana Poljšak
1b

Nives Božič, Jakob Erhartič, Mark Gazvoda, Mirjam Gril, Jera Grm, Jernej Gumilar, Zoja Horvat, Špela Hribar, Katja Indihar, Lara Intihar, Ambrož Kastelic, Tinkara Kovač, Nadja Kranjc, Jerneja Kušar, Neli Markelj, Tit Merhar, Manca Ozimek, Tinkara Perhaj, Jakob Pintar, Anže Prijatelj, Sara Prijatelj, Lara Pungartnik, Loti Vita Rep, Monika Rudolf, Ana Sagadin, Nina Sket, Ana Strah, Urša Škarja, Katarina Švigelj, Pija Trontelj, Ana Valič, Liza Vidic

 

1. c

Razrednik: Štefan Arh

1c

Jernej Antloga, Sara Bevc, Maja Bogataj, Gregor Bučar, Uršula Filipič, Eva Gabrijel, Viviana Horvat, Živa Horvat, Zala Jagodic, Lucija Sara Jakše, Klara Kadunc, Neža Kavčič, Tobija Kikelj, Marija Ana Klančar, Jerica Kocjančič, Zala Kosmač, Urša Lajevec, Nejc Markač, Ana Mate, Joshua William Moolman, Ema Nagode, Jan Oblak, Nadja Padar, Aljaž Smolič, Petra Uršič, Dominik Ušeničnik, Maša Verbič, Žan Mark Verlič, Katarina Zore, Neža Zupančič, Neža Zvonar, Tinkara Žukovec

2. a

Razredničarka: Mija Vodenik
2a

Lucija Berčan, Val Bergel Pogačnik, Sara Blatnik, Anja Blokar Islamović, Natalija Debelak, Katarina Derlink, Jan Gračner, Marija Jezeršek, Lenart Kafol, Maša Karničar, Anamarija Kelenc, Klarisa Kepic, Anja Klinc, Alenka Lahajner, Maša Marolt, Nika Martinčič, Timotej Mavrek, Tine Mlinar, Lenart Močenik, Filip Orešnik, Nuša Pekovec, Klara Perhaj, Lenart Polc, Lenart Ponikvar, Katja Primožič, Eva Ravbar, Nina Šoštar Pribožič, Sara Talić, Ines Topolnik, Metka Vrbinc, Rok Žagar, Julija Žgur

2. b

Razrednik: Benjamin Tomažič
2b

Klara Bartol, Barbara Bučar, Karel Cerovšek, Teja Cukor, Beti Dovžan, Luka Gumilar, Matej Hodnik, Tara Jakopič Stojc, Nik Jereb, Borut Jordan, Katarina Klobučar, Tonka Kocjančič, Barbara Kocmur, Zala Končan, Jernej Kranjc, Nika Kranjc, Neža Levec, Ana Malovrh, Sara Mihalič, Monika Mohar, Katarina Pivk, Klara Robida, Mark Rudolf, Tina Šebenik, Urban Šifrar, Jona Škrjanc, Katrina Šuštar, Nika Tolar, Katja Urankar, Petra Vinčič, Uršula Vončina, Katarina Vrbinc

3. a

Razredničarka: Urška Ogrinc
3a

Danijela Bec, Mark Braniselj, Tjaša Brulc, Tina Brvar, Marija Debeljak, Tea Dovič, Neža Jarc, Andrej Jelenc, Maja Jurca, Judita Kerin, Rebeka Kerin, Alja Kos, Dora Krišelj, Andraž Krnc, Andraž Lajevec, Janja Lenič, Ana Marinko, Klara Markelj, Ema Meglaj, Natalija Oblak, Gabrijel Okorn, Nastja Ovniček, Neža Pavlinič, Aleksandra Peterka, Jan Remic, Peter Ribič, Peter Rovtar, Loti Špes

3. b

Razrednik: Aleš Vrbovšek
3b

Katarina Ahčin, Meta Ažbe, Ana Babič, Matijan Benedik, Marta Bevc, Lara Blatnik, Peter Brodnik, Andrej Čop, Špela Čotić, Doroteja Fajdiga, Bor Gazvoda, Neža Graj, Martin Ješe Sulcer, Ivana Kikelj, Gabriel Klančar, Zala Kojek, Manca Kolić, Pavlina Košir, Sara Lapanja, Zoja Lovšin, Matej Matos, Maša Menegatti, Florentina Mihelič, Klara Potočnik, Tadeja Pugelj, Maruša Rejc, Meta Repe, Nejc Tomšič, Sebastijan Trojer, Gal Vid Verlič, Urh Ušeničnik, Martin Žust

3. c

Razrednik: Jurij Pavel Emeršič

3c

Hana Androič, David Črtalič, Nika Golob, Staš Hysz, Matic Janežič, David Kastelic, Gregor Kavčič, Danijel Kokalj, Lovro Kokalj, Živa Končan, Ingrid M. Kozamernik, Eva Krebl, Tamara Lužar, Janez Marinčič, Katarina Maršič, Urša Mišmaš, Domen Novak, Katjuša Nuč, Mia Oberstar, Tjaša Omahen, Marija Pograjc, Luka Polc, Špela Primožič, Jan Reven, Jernej Simončič, Sara Talić, David Trontelj, Ana Vidic, Maja Vidmar, Žiga Žličar


4. a

Razredničarka: Tjaša Novak Lavriša
4a

Ema Bešter, Aljoša Breskvar, Petra Cimerman, Špela Čater, Urška Eržen, Luka Goličnik, Patrik Gregorič, Klara Hrovat, Neža Jakelj, Špela Jakob, Anja Javornik, Marjeta Jesenko, Marija Lucija Kavčič, Krištof Kepic, Žiga Kosi, Marija Krnc, Ana Kušar, Niko Lahajner, Neža Lajevec, Ana Marinko, Jakob Merše, Klara Močenik, Jan Ocepek, Tina Peterman, Katja Peternelj, Primož Rajšp, Manca Slatnar, Neža Snoj, Nika Zupan

4. b

Razrednik: mag. Julijana Mary Dolenšek Vode
4b

Nika Bevc, Eva Boc, Karin Bojc, Katja Brlek, Ciril Cerovšek, Pia Gerbec, Maša Grm, Lana Jagodic, Petra Kastelec, Elizabeta Kokalj, Žiga Kosi, Lucija Kunavar, Bine Markelj, Filip Lah, Tadej Nered, Anja Nose, Marija Okršlar, Luka Osredkar, Lucija Pavlinič, Rok Pičman, Nika Pirc, Zala Pia Pirc, Maja Plut, Zala Podobnik, Manca Prošek, Barbara Rodič, Urška Rupar, Matevž Semprimožnik, Neža Slak, Tilen Tehovnik, Izidor Valič, Gal Vid Verlič, Tomaž Vitez, Mihaela Žnidaršič