Dijaki 2017/2018

1. a

Razredničarka: Mija Vodenik
1. a

Lucija Berčan, Val Bergel Pogačnik, Sara Blatnik, Anja Blokar Islamović, Natalija Debelak, Katarina Derlink, Jan Gračner, Marija Jezeršek, Lenart Kafol, Maša Karničar, Anamarija Kelenc, Klarisa Kepic, Anja Klinc, Alenka Lahajner, Maša Marolt, Nika Martinčič, Timotej Mavrek, Tine Mlinar, Lenart Močenik, Filip Orešnik, Nuša Pekovec, Klara Perhaj, Lenart Polc, Lenart Ponikvar, Katja Primožič, Eva Ravbar, Nina Šoštar Pribožič, Sara Talić, Ines Topolnik, Metka Vrbinc, Rok Žagar, Julija Žgur

1. b

Razrednik: Benjamin Tomažič
1. b

Klara Bartol, Barbara Bučar, Karel Cerovšek, Teja Cukor, Beti Dovžan, Luka Gumilar, Matej Hodnik, Tara Jakopič Stojc, Nik Jereb, Borut Jordan, Katarina Klobučar, Tonka Kocjančič, Barbara Kocmur, Zala Končan, Jernej Kranjc, Nika Kranjc, Neža Levec, Ana Malovrh, Sara Mihalič, Monika Mohar, Katarina Pivk, Klara Robida, Mark Rudolf, Tina Šebenik, Urban Šifrar, Jona Škrjanc, Katrina Šuštar, Sara Talić, Nika Tolar, Katja Urankar, Petra Vinčič, Uršula Vončina, Katarina Vrbinc

2. a

Razredničarka: Urška Ogrinc
2. a

Danijela Bec, Mark Braniselj, Tjaša Brulc, Tina Brvar, Marija Debeljak, Tea Dovič, Neža Jarc, Andrej Jelenc, Maja Jurca, Judita Kerin, Rebeka Kerin, Alja Kos, Dora Krišelj, Andraž Krnc, Andraž Lajevec, Janja Lenič, Ana Marinko, Klara Markelj, Ema Meglaj, Natalija Oblak, Gabrijel Okorn, Nastja Ovniček, Neža Pavlinič, Aleksandra Peterka, Jan Remic, Peter Ribič, Peter Rovtar, Matej Strehar, Loti Špes, Anamarija Verlič

2. b

Razrednik: Aleš Vrbovšek
2. b

Katarina Ahčin, Meta Ažbe, Ana Babič, Matijan Benedik, Marta Bevc, Lara Blatnik, Peter Brodnik, Andrej Čop, Špela Čotić, Bor Gazvoda, Neža Graj, Martin Ješe Sulcer, Ivana Kikelj, Gabriel Klančar, Zala Kojek, Manca Kolić, Pavlina Košir, Sara Lapanja, Zoja Lovšin, Matej Matos, Maša Menegatti, Florentina Mihelič, Klara Potočnik, Tadeja Pugelj, Lovro Rakar, Maruša Rejc, Meta Repe, Nejc Tomšič, Sebastijan Trojer, Gal Vid Verlič, Urh Ušeničnik, Martin Žust

2. c

Razrednik: Jurij Pavel Emeršič

2. c

Hana Androič, David Črtalič, Nika Golob, Staš Hysz, Matic Janežič, David Kastelic, Gregor Kavčič, Danijel Kokalj, Lovro Kokalj, Živa Končan, Ingrid M. Kozamernik, Eva Krebl, Gregor Kunc, Tamara Lužar, Janez Marinčič, Katarina Maršič, Urša Mišmaš, Domen Novak, Katjuša Nuč, Mia Oberstar, Tjaša Omahen, Marija Pograjc, Luka Polc, Špela Primožič, Jan Reven, Jernej Simončič, Sara Talić, David Trontelj, Ana Vidic, Maja Vidmar, Žiga Žličar


3. a

Razredničarka: Tjaša Novak Lavriša
3. a

Ema Bešter, Aljoša Breskvar, Petra Cimerman, Špela Čater, Urška Eržen, Doroteja Fajdiga, Žiga Fujan, Luka Goličnik, Patrik Gregorič, Klara Hrovat, Neža Jakelj, Špela Jakob, Anja Javornik, Marjeta Jesenko, Marija Lucija Kavčič, Krištof Kepic, Žiga Kosi, Marija Krnc, Ana Kušar, Niko Lahajner, Neža Lajevec, Ana Marinko, Jakob Merše, Klara Močenik, Jan Ocepek, Tina Peterman, Katja Peternelj, Primož Rajšp, Manca Slatnar, Neža Snoj, Nika Zupan

3. b

Razrednik: mag. Julijana Mary Dolenšek Vode
3. b

Nika Bevc, Eva Boc, Karin Bojc, Katja Brlek, Ciril Cerovšek, Pia Gerbec, Maša Grm, Lana Jagodic, Petra Kastelec, Elizabeta Kokalj, Žiga Kosi, Lucija Kunavar, Bine Markelj, Filip Lah, Tadej Nered, Anja Nose, Marija Okršlar, Luka Osredkar, Lucija Pavlinič, Rok Pičman, Nika Pirc, Zala Pia Pirc, Maja Plut, Zala Podobnik, Manca Prošek, Barbara Rodič, Urška Rupar, Matevž Semprimožnik, Neža Slak, Tilen Tehovnik, Izidor Valič, Gal Vid Verlič, Tomaž Vitez, Mihaela Žnidaršič

 

4. a

Razredničarka: Eva Lajevec
4. a

Urh Cotman, Nika Černač, Jaka Čop, Tina Dovič, Martin Drobnič, Maša Golob, Klara Jamnik, Jernej Jereb, Zala Juvan, Marcel Kepic, Eva Kopač, Špela Krnc, Katja Lenarčič, Klemen Levstik, Nikolaj Mavrek, Lovrenc Ponikvar, Katja Rozman, Lenart Rupnik, Klara Tomažič, Peter Vončina

4. b

Razrednik: Tina Šlajpah
4. b

Aljaž Antloga, Irena Bačar, Matej Bolta, Irenej Bukor, Benjamina Češarek, Miha Gale, Eva Jurančič, Kristjan Karničar, Klara Kavčnik, Ana Knific, Boris Kokalj, Tinkara Koračin, Urša Kosmač, Tjaša Kučič, Anže Lajevec, Sara Lavriša, Marjeta Malovrh, Jure Marc, Veronika Maršič, Jerca Polc, Neža Pollak, Ajda Račič, Klara Simčič, Rebeka Strehar, Lea Šavs, Ajda Šenk, Filip Štepec, Lucija Žumer

 

4. c

Razredničarka: Ana Špan Česen

Dijaki 4. c

Hana Bajec, Klemen Bajt, Nina Benčina, Eva Bernik, Eva Cemič, Franci Dolenšek, Urša Indihar, Domen Jeram , Matevž Klinc, Luka Kovač, Ana Kramar, Rebeka Mihelič, Jona Novljan, Gregor Osredkar, Zala Prijatelj, Marjeta Radešček, Ana Rogelj, Klara Sadar, Eva Monika Starc, Urška Šmajs, Gaja Špes, Iza Terbovšek, Tadeja Videc, Tadeja Vrenko, Nika Zabukovec, Leon Zajc, Anja Ziherl, Petra Zupan, Elizabeta Žust