Matura


Matura

Pri maturitetnem preizkusu

Gimnazijski program, ki daje široko izobrazbo, je usmerjen na maturo. Dobri rezultati, ki jih naši dijaki redno dosegajo na maturi, odpirajo dijakom možnost velike izbire med fakultetami. Naši dijaki na maturi povprečno dosegajo veliko število točk (od 21 do 24).

Matura 2017

V letu 2017 imamo dve zlati maturantki. To sta Zala Kogoj in Neža Jakob, ki je dosegla vseh 34 točk.

Povprečno število zbranih točk naših maturantov je 22,47
Najnižje število doseženih točk na spomladanskem maturitetnem roku so dosegli dijaki s 17 točkami.

Tudi v jesenskem roku je bila matura na Gimnaziji Želimlje 100 % uspešna.