Profesorski zbor Gimnazije Želimlje

Profesorji 2018

Kontakti

 

Predmet Profesor
Slovenščina

Eva Lajevec
Jana Poljšak
Aleš Vrbovšek

Matematika

Tjaša Novak Lavriša
Urška Ogrinc
Benjamin Tomažič

Angleški jezik

mag. Julijana Mary Dolenšek Vode
Ana Špan Česen

Nemški jezik

Marjeta Kranjec
Barbara Novak
Petra Živec (porodniška)

Zgodovina mag. Jurij Pavel Emeršič
Vera in kultura

Klemen Balažič
Ciril Slapšak
Peter Končan

Športna vzgoja

Štefan Arh
Mija Vodenik
Tomaž Kogovšek

Latinščina

Eva Lajevec

Glasba Oliva Černeha
Likovna umetnost mag. Tjaša Celestina
Geografija Tina Šlajpah
Biologija

Petra Zavašnik
Vida Šinkovec

Kemija mag. Nataša Svetina
Fizika Peter Šlajpah
Psihologija Estera Papotnik Štokar
Španščina Lidija Bavec
Filozofija dr. Janez Vodičar
Informatika

Benjamin Tomažič

Laborant (fiz) Benjamin Tomažič
Laborant (kem/bio) Petra Zavašnik
Svetovalno delo

Peter Polc
Špela Potočnik