Predmetnik

Gimnazija ima predmetnik splošne gimnazije. Zagotavlja široko izobrazbo in uspešno pripravo na maturo, s katero dijaki zaključujejo srednješolsko izobraževanje.

Predmet
LETO
 Skupaj ur
   I. II.
III.
IV.
 
 Slovenščina 4 4 4 4  560
 Matematika 4 4 4 4 560
 Prvi tuj jezik 3 3 3 4 455
 Drugi tuj jezik 2 4 3 4 455
 Športna vzgoja 3 3 3 3 420
 Zgodovina 2 2 2 2 280
 Vera in kultura 2 2 2 1 175
 Obvezni predmeti        
 Latinščina ali tretji tuj jezik 2 2 2 -  210
 Geografija 2 2 2 -  210
 Biologija 2  2 2  -  210
 Kemija 2  2  2  -  210
 Fizika 2  2  2  -  210
 Psihologija ali sociologija -  -  2 2*  70
 Filozofija -  -  2*  2  70
 Informatika 2  -  -  -  70
 Glasba -  1  -  -  35+35**
 Likovna umetnost 1  -  -  -  35+35**
 Ure za obvezne predmete 33  33  33  24  
 Ure za izbirne predmete -  -  -  9  
 Skupaj ur 33
 33  33  33  
 Obvezne izbirne vsebine 90
 90  90  30  

Opombe

*Kdor v 3. letniku izbere psihologijo ali sociologijo (glede na izbirne maturitetne predmete), ima v 4. letniku še po 4+2 uri psihologije ali sociologije (filozofijo samo v 4. letniku po 2 uri).
Kdor v 3. letniku izbere filozofijo (glede na izbirne maturitetne predmete), ima v 4. letniku še po 4+2 uri filozofije (psihologijo ali sociologijo samo v 4. letniku po 2 uri).

**Navedeno število ur se izvaja v okviru obveznih izbirnih vsebin.