Odprtje prenovljenega Zavoda

V sredo, 24. 11. 1999, je bila v Želimljem slovesnost ob odprtju novih in prenovljenih prostorov Zavoda sv. Frančiška Saleškega. V letu 1994 so bile obnovljene in nadgrajene obstoječe stavbe. V letih 1996-97 je bil zgrajen nov del Doma Janeza Boska in večnamenska športna dvorana. Letos pa je bila urejena tudi okolica ustanove s parki in športnimi igrišči.

S slovesnim odprtjem in blagoslovitvijo ustanove so bila simbolično zaključena večletna gradbena dela.

Na tiskovni konferenci je bil prvi in najpomembnejši gost g. Juan Edmundo Vecchi (desno), vrhovni predstojnik Salezijanske družbe iz Rima. V Slovenijo je prišel skupaj z drugimi gosti z Madžarske, Češke, Slovaške, Hrvaške, Italije in Avstrije.

Na novinarski konferenci, ki jo je vodil mag. Martin Lisec so govorili (od leve): prof. dr. Alojzij Slavko Snoj /predsednik Sveta Zavoda/, g. Juan Edmundo Vecchi /vrhovni predstojnik Salezijanske družbe/, mag. Stanislav Hočevar /predstojnik slovenskih salezijancev/ in prof. Lojze Dobravec /direktor Zavoda/.

Program sta povezovali maturantki Sabina Adanič (levo) in Vesna Dobravec (desno).

Pevski zbor z orkestrom pod vodstvom prof. Polone Stegu je popestril slovesnost odprtja Zavoda.

Slavja so se udeležili nekateri ugledni gostje (od leve): g. Lojze Peterle /predsednik Vlade Republike Slovenije v času, ko je bila ustanovljen Zavod Gimnazija Želimlje/, g. Stanislav Hočevar, g. nadškof dr. Franc Rode, g. Juan Edmundo Vecchi, g. Marjan Podobnik /podpredsednik Vlade Republike Slovenije/, g. Alojz Pluško /državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo in šport RS/, g. Albert van Hecke /pokrajinski svetovalec za severno in srednjo Evropo/.

Zavod sv. Frančiška Saleškega je predstavil direktor Lojze Dobravec.

Zbor in orkester Gimnazije Želimlje je vodila prof. Polona Stegu, ravnateljica Glasbene šole.

G. Alojz Pluško je spregovoril o vlogi zasebnega šolstva na Slovenskem.

G. Marjan Podobnik je navzoče pozdravil v imenu Vlade Republike Slovenije.

Ga. Martina Kastelic, mati maturantke, je v imenu staršev spregovorila o pomenu dobre vzgoje in izobraževanja.

G. nadškof je občinstvo navdušil tudi s svojo temperamentno španščino, v kateri je nagovoril vrhovnega predstojnika salezijancev.

Dekliška vokalna skupina Doma Janeza Boska 'Carmen' je pod vodstvom vzgojitelja Petra Pučnika zapela pesem 'Če Gospod ne zida hiše'.

Nova podoba Janeza Boska, velikega pedagoga prejšnjega stoletja, krasi hodnik želimeljske vzgojno-izobraževalne ustanove.

Po prireditvi je bila pogostitev za vse udeležence slavja ...