Sklad Gimnazije Želimlje

Kot don Bosko smo prepričani, da brez pomoči dobrih ljudi naša ustanova ne bi mogla živeti. Zato smo leta 1993 ustanovili Sklad Gimnazije Želimlje. Darovi so bili v začetku namenjeni zlasti prenovi in dograditvi gimnazije in doma, sedaj pa bodo v pomoč predvsem socialno šibkejšim dijakom in za vzdrževanje ustanove.

Prepričani smo, da se mnogi zavedate pomena dobre vzgoje mladine in ste jo pripravljeni po svojih močeh tudi podpreti. Skupaj lahko storimo veliko dobrega!

Svoje darove lahko izročite osebno ali nakažete na naš račun pri NLB02010-0010152374 (sklic: sklad).

Za vse informacije se lahko obrnete tudi na g. Janeza Drnovška (tel.: +386(0)1 47.02.103).

Zavod sv. Frančiška Saleškega

Želimlje 46 

SI 1291 Škofljica