Gimnazija Želimlje

Gimnazija Želimlje

Gimnazija Želimlje je prva zasebna gimnazija v Sloveniji. Pomeni novost v slovenskem šolskem prostoru.

Njena drugačnost je zlasti v tem, da ob prizadevanju za kvalitetno izobrazbo skrbi tudi za primerno vzgojo dijakov. Odnosi med dijaki in profesorji ne temeljijo predvsem na avtoriteti in hierarhiji, marveč na zaupanju in odgovornosti. To vnaša v medsebojne odnose svojevrstno ozračje domačnosti in prijateljstva, kar omogoča zavzeto in uspešno učenje.

Pri matematiki

Ko matematika postane "pesem"

Gimnazija Želimlje
Ravnatelj: Peter Polc
Želimlje 46, SI 1291 Škofljica
Telefon: +386(0)1.47.02.104
Faks: +386(0)1.47.02.109
Elektronska pošta: zelimlje@zelimlje.si